Wereld van de Werk

De wereld van het werk is een stap die moet worden genomen door elk individu in het uitvoeren van activiteiten van het dagelijkse leven. Als de sociaal-economische wezens, zijn mensen nodig om al hun behoeften te voldoen door te werken. Mensen hebben een verschillend karakter qua oriëntatie te werken. Om de wereld van de omvang van het werk te gaan, is de mens in principe uitgerust met het vermogen en de expertise van elk.
In het huidige tijdperk van globalisering uiteraard elk individu moet goede vaardigheden en eigenschappen hebben om te overleven. Er zijn veel en zeer uiteenlopende deskundigheid van elk individu en expertise die wezenlijk van elkaar verschillen. Onderwijs is een manier om in termen van het opbouwen van de vaardigheden van elke persoon, of het nu formeel onderwijs en niet-formeel.
Het paradigma van de Indonesische samenleving in het algemeen ziet het formele onderwijs als een noodzaak in de ontwikkeling van vaardigheden op de arbeidsmarkt later in te voeren.